Konsultacje

Konsultacje indywidualne w miejscu zamieszkania podopiecznych

Diagnoza

Diagnoza potrzeb podopiecznych

Szkolenia

Szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych

Sprzęt

Pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania

Materiały

Przystosowanie materiałów dydaktycznych

Ośrodek Wsparcia Edukacji
osób z dysfunkcją wzroku

Szkolenia

Ośrodek Wsparcia Edukacji organizuje szkolenia dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, doradców zawodowych szkół i placówek oraz osób zainteresowanych zagadnieniami osób niewidomych i słabowidzących zatytułowane „Uczeń niewidomy i słabowidzący w szkole masowej”

Bloki tematyczne:

 1. Upośledzenie widzenia i jego konsekwencje – poznanie różnych aspektów słabowidzenia.
 2. Możliwości wykorzystania pomocy optycznych, nieoptycznych i elektronicznych przez uczniów słabowidzących w życiu codziennym.
 3. Sprzęt i możliwości technologiczne umożliwiające uczniowi niewidomemu sprawne funkcjonowanie w środowisku szkolnym.
 4. Ocena i przygotowanie pomocy dydaktycznych ze szczególnym wykorzystaniem otoczenia fizycznego słabowidzących.
 5. Potrzeby uczniów słabowidzących i niewidomych oraz możliwości ich zaspokajania.

Planowane szkolenia OWE

 • 31 marca 2015:
  „Elementy oceny funkcjonalnego widzenia u młodzieży z dysfunkcją wzroku”
  miejsce szkolenia: OWE Chorzów, ul. Hajducka 22, Chorzów (budynek SOSW)
  .: ulotka informacyjna: dok. MS Word
  BRAK WOLNYCH MIEJSC. Zapraszamy na następny termin.
 • 10 kwietnia 2015:
  „Elementy oceny funkcjonalnego widzenia u młodzieży z dysfunkcją wzroku”
  miejsce szkolenia: OWE Chorzów, ul. Hajducka 22, Chorzów (budynek SOSW)
  .: ulotka informacyjna: dok. MS Word
  BRAK WOLNYCH MIEJSC. Zapraszamy na następny termin.

Historia szkoleń

 1. Funkcjonalne następstwa w wadach i najczęstszych chorobach układu wzrokowego. Pomoce optyczne wspomagające widzenie - ich dobór i zastosowanie, Chorzów, 02.12.2014
 2. Rozwój zdolności widzenia i zaburzenia rozwoju widzenia. Nowoczesne technologie wspomagające osoby słabowidzące i niewidome, Chorzów, 04.11.2014
 3. Funkcjonalne następstwa w wadach i najczęstszych chorobach układu wzrokowego. Pomoce optyczne wspomagające widzenie – ich dobór i zastosowanie, Chorzów, 31.10.2014
 4. Pomoce wspomagające widzenie – ich dobór i zastosowanie. Dostosowanie środowiska fizycznego dla potrzeb osoby słabowidzącej, Strzelce Opolskie 17.10.2014
 5. Metody oceny funkcjonalnej widzenia u dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku, Strzelce Opolskie 19.09.2014
 6. Aspekty słabo widzenia – najczęstsze choroby, wady wzroku i ich wpływ na funkcjonowanie dziecka, Strzelce Opolskie 30.05.2014
 7. Ocena funkcjonalnego widzenia ucznia słabowidzącego Chorzów 01.04.2014
 8. Rehabilitacja i funkcjonowanie ucznia z dysfunkcją wzroku, Chorzów 26.03.2014
 9. Rehabilitacja i funkcjonowanie ucznia z dysfunkcją wzroku, Chorzów 18.03.2014
 10. Rehabilitacja i funkcjonowanie ucznia z dy sfunkcją wzroku, Chorzów 04.03.2014
 11. Szkolenie "Codzienne problemy ucznia z dysfunkcją wzroku", Chorzów, 11.03.2013
 12. Szkolenie dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 18 w Gliwicach - Gliwice, 07.11.2012
 13. Szkolenie dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Świerklańcu - Świerklaniec, 06.11.2012
 14. Szkolenie dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Jaworznie - Jaworzno, 11.09.2012
 15. Szkolenie dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Boruszowicach – Boruszowice, 15.03.2012r.
 16. Szkolenie dla pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej - Żory, 30.11. 2011r.
 17. Szkolenie dla kadry pedagogicznej Gimnazjum Śląskiego w Chorzowie – Chorzów, 07.11.2011r.
 18. Szkolenie dla kadry pedagogicznej Zespołu Szkół nr 5 w Żorach – Żory, 10.10.2011r.
 19. Szkolenie dla kadry pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Istebnej – Chorzów, 30.06.2011r.
 20. Seminarium dla pedagogów, doradców zawodowych, tyflopedagogów, – Chorzów, 17.03. 2011r.

projekt i wykonanie: kudlacik.eu