Konsultacje

Konsultacje indywidualne w miejscu zamieszkania podopiecznych

Diagnoza

Diagnoza potrzeb podopiecznych

Szkolenia

Szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych

Sprzęt

Pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania

Materiały

Przystosowanie materiałów dydaktycznych

Ośrodek Wsparcia Edukacji
osób z dysfunkcją wzroku

Ośrodek Wsparcia Edukacji (OWE)

Logo OWE Witamy na stronie Ośrodka Wsparcia Edukacji (OWE) osób z dysfunkcją wzroku. Naszą działalność rozpoczęliśmy w 2010 roku przy SOSW dla młodzieży niewidomej i słabowidzącej w Chorzowie. Powstanie OWE podyktowane było potrzebą wsparcia wielu osób i instytucji borykających się z problemami kształcenia osób niewidomych i słabowidzących.

Celem pracy Ośrodka jest wspieranie edukacji dzieci i młodzieży słabowidzącej i niewidomej, przygotowanie do edukacji, pomoc w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom, opiekunom i nauczycielom wsparcia i doradztwa w zakresie kształcenia dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku.

Ankieta zgłoszeniowa

Wypełnij ankietę w celu zgłoszenia do OWE: word 97-2003, pdf

Oferta OWE

Nasza oferta skierowana jest między innymi do:
 • uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich, szkół policealnych oraz studentów placówek publicznych i niepublicznych posiadających dysfunkcję wzroku i zamieszkujących teren województwa śląskiego
 • rodziców/opiekunów
 • nauczycieli uczących osoby z dysfunkcją wzroku
 • pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych

Zadania OWE

 • diagnozowanie potrzeb
 • dobór sprzętu rehabilitacyjnego
 • trening posługiwania się sprzętem optycznym, elektronicznym i brajlowskim
 • prowadzenie działalności informacyjnej (dofinansowania, ulgi, uprawnienia, świadczenia)
 • konsultacje
 • doradztwo (w tym również edukacyjno – zawodowe, pomoc w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery)
 • pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie w ramach programów PFRON wspierających osoby niepełnosprawne oraz pomoc w doborze specyfikacji sprzętu
 • prowadzenie zadań poza poradnią, w środowisku dzieci i młodzieży, w tym środowisku rodzinnym i szkolnym
 • pomoc dla nauczycieli-konsultacje w zakresie pracy z dzieckiem niewidomym i słabowidzącym
 • pomoc w dostosowaniu materiałów dydaktycznych
 • szkolenia z zakresu tyfloinformatyki
projekt i wykonanie: kudlacik.eu