Konsultacje

Konsultacje indywidualne w miejscu zamieszkania podopiecznych

Diagnoza

Diagnoza potrzeb podopiecznych

Szkolenia

Szkolenia dla kadry pedagogicznej placówek oświatowych

Sprzęt

Pomoc w doborze sprzętu i oprogramowania

Materiały

Przystosowanie materiałów dydaktycznych

Ośrodek Wsparcia Edukacji
osób z dysfunkcją wzroku

Poradnik OWE

Niniejszy poradnik zawiera wiele praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia, a szczególnie edukacji osób z dysfunkcją wzroku. Umieszczono w nim również informacje opisujące różnorodne schorzenia narządu wzroku, co znacznie ułatwia zrozumienie problemów ucznia, a tym ułatwia określenie jego specyficznych potrzeb.

W kolejnych działach opisano różnorodne problemy oraz możliwości ich rozwiązania.

Zapraszamy do lektury kolejnych działów:

projekt i wykonanie: kudlacik.eu